Återanvändning och återvinning av kläder

Återanvändning och återvinning av kläder

Syftet med föreliggande projekt är att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Delstudie ett syftar till att öka förståelsen för hur konsumenter resonerar när de beslutar att göra sig av med klädesplagg. Delstudie två syftar till att öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall och hur de ser på olika innovativa lösningar. Delstudie tre syftar till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet av återanvändning av kläder som utvecklas av Gekås Ullared.