Ida Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4752

E-post: ida.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: E734

Signatur: IDGU

Sedan januari 2021 är jag doktorand i Vårdvetenskap med inriktning Sexuell och reproduktiv hälsa inom forskningsområdet Människan i vården. Avhandlingsarbetet fokuserar på Amning vid våldsutsatthet i partnerrelation som ett existentiellt fenomen i vårdande sammanhang.

Jag är även universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap sedan hösten 2017 och undervisar barnmorske- och sjuksköterskestudenter. Som barnmorska har jag arbetat på gynekologisk avdelning, BB och amningsmottagning.