Ida Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4752

E-post: ida.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: C728

Signatur: IDGU

Sedan januari 2021 är jag doktorand i Vårdvetenskap med inriktning Sexuell och reproduktiv hälsa inom forskningsområdet Människan i vården. Avhandlingsarbetet fokuserar Amning vid våldsutsatthet i partnerrelation som ett existentiellt fenomen i vårdande sammanhang.

Jag är även universitetsadjunkt på Institutionen för Vårdvetenskap sedan hösten 2017 och undervisar barnmorske- och sjuksköterskestudenter. Som barnmorska har jag arbetat på gynekologisk avdelning, BB och amningsmottagning.