Ida Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4752

Mobilnummer: 0790-677136

E-post: ida.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: E529

Signatur: IDGU

Sedan januari 2021 är jag doktorand på halvtid i Vårdvetenskap med inriktning Sexuell och reproduktiv hälsa inom området Människan i vården vid Högskolan i Borås. Avhandlingsarbetet berör Existentiella dimensioner av våldsutsatthet under amningsperioden.

Jag är även universitetsadjunkt på Sektionen för vård sedan hösten 2017 och undervisar barnmorske- och sjuksköterskestudenter. Som barnmorska har jag arbetat på gynekologisk avdelning, BB och amningsmottagning.