Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning

Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning

Hemflyttning av produktion sker i många industrier, några av anledningarna är att de långa avstånden till de nuvarande produktionsländerna påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt, minskar transparens, påverkar arbetsmarknaden negativt, och har oacceptabel miljöpåverkan. Viljan finns från både företag och samhälle att ha en levande lokal textilindustri, med det saknas kunskap om hur arbetskraftsintensiva industrier där avancerat handarbete krävs, så som textilindustrin åter ska kunna byggas upp. Textilindustrin lider också brist på kunskaper om hur digitala verktyg och nya affärsmodeller kan integreras för att skapa framtida möjligheter. Ett holistiskt perspektiv behövs för att förstå hur dessa områden tillsammans kan möjliggöra återuppbyggnad av textilindustrin i Sjuhäradsbygden.

Projektet ska identifiera, utvärdera och prioritera framgångsfaktorer för konkurrenskraftig tillverkning i högkostnadsregioner som Sjuhäradsbygden och hur dessa kan möjliggöra återuppbyggnad av lokal textilindustri. Projektet levererar en kartläggning av konkurrenskraftig produktion av textilier i Sjuhäradsbygden, tillsammans med avgörande kunskaper om kritiska framgångsfaktorer som omfattar tekniska färdigheter, processteknik och värdekedjor. Vidare kommer projektet klargöra strategier för återuppbyggnad av produktion och inom vilka områden förbättringar är nödvändiga för att nå framgång. En förstudie för hemflyttning av textilproduktion förväntas visa vad som är nödvändigt för att designa relevanta värdekedjor för både pilotstudier och för kommersiella initiativ. Projektet kommer att leda till att fler arbetstillfällen skapas i regionen, ge möjlighet till en organisk social tillväxt som stärker samhällets resiliens och ökat ekonomiskt välstånd. Genom att utnyttja de senaste  innovationerna för konkurrenskraftig tillverkning, som avancerade digitala tekniker,  3D-skrivare, och kundanpassning av produkter, kan regionen bli ett framstående center inom området.