Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning

Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning

Identifiera, utvärdera och prioritera framgångsfaktorer för konkurrenskraftig tillverkning i högkostnadsregioner som Sjuhäradsbygden och hur dessa kan möjliggöra återuppbyggnad av lokal textilindustri.Projektet levererar en kartläggning av konkurrenskraftig produktion av textilier i Sjuhäradsbygden, tillsammans med avgörande kunskaper om kritiska framgångsfaktorer som omfattar tekniska färdigheter, processteknik och värdekedjor. Vidare kommer projektet klargöra strategier för återuppbyggnad av produktion och inom vilka områden förbättringar är nödvändiga för att nå framgång. En förstudie för hemflyttning av textilproduktion förväntas visa vad som är nödvändigt för att designa relevanta värdekedjor för både pilotstudier och för kommersiella initiativ. Projektet kommer att leda till att fler  arbetstillfällen skapas i regionen, ge möjlighet till en organisk social tillväxt som stärker samhällets resiliens och ökat ekonomiskt välstånd. Genom att utnyttja de senaste  innovationerna för konkurrenskraftig tillverkning, som avancerade digitala tekniker,  3D-skrivare, och kundanpassning av produkter, kan regionen bli ett framstående center inom området.