Kandidatutbildning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kandidatprogrammet i textilt management med inriktning, mode och handel är en utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel. Läs mer om utbildningen

Modedesign

I kandidatprogrammet i modedesign får du lära dig professionella och experimentella designprocesser och tekniker för att utveckla designidéer med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv, samhällsfenomen, och praktiska aktiviteter. Dessa kunskaper tillämpas i en rad olika projektbaserade kurser där du får undersöka och utveckla dina färdigheter i designprocesser utifrån olika designutmaningar som formulerar självständigt under handledning. Här ställer lärare och handledare ditt individuella fokusområde i centrum, samtidigt som de hjälper dig i att bidra till mer komplexa sociala- och miljömässigt frågeställningar. Läs mer om utbildningen.

Textil produktion och innovation

Programmet är utformat efter dagens och framtidens behov inom textilindustrin, där tekniska textilier, en digital transformation av industrin, textilprodukters efterlevnad av regler och lagar, samt innovationer på material-, produkt- och processnivå är nyckelområden för att möjliggöra en mer lokal och flexibel produktion. Läs mer om utbildningen

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Det här är en utbildning för dig utan gränser och med textila idéer. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att självständigt utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området, som till exempel kläder i funktionella textilier, outdoor design eller tekniska textilier för industriellt bruk. Läs mer om utbildningen

Textildesign

Textildesignutbildningen handlar om att utbilda sig till en textildesigner som kan formge textilier med konstnärlig höjd. Utbildningen bygger på en experimentell designmetodik där du arbetar med hela designprocessen från handgjorda skisser till komplexa processer i Textilhögskolans unika verkstäder och laboratorier. Läs mer om utbildningen

Textilekonomutbildning

Som textilekonom är du den förenande länken under hela kedjan – från idé, utformning och design till inköp och försäljning av såväl textil som mode. Textilekonomutbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning samt inblick i företagsekonomi inriktning marknadsföring. Läs mer om utbildningen

Textilingenjörsutbildning

Under utbildningen kommer du att lära dig att lösa problem inom det textiltekniska området. Det kan vara allt från att förbättra en produktionsprocess till att skapa ett helt nytt material. Du kommer också att lära dig att förhålla dig till ekonomiska, estetiska och etiska perspektiv – allt grundat i den senaste forskningen. Läs mer om utbildningen.