Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd

Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd

Det finns alltså kunskapsluckor beträffande patienters upplevelser, samt ambulanssjukvården och bedömningens betydelse i den akuta situationen, under fortsatt vård, samt i samband med slutdiagnos och långtidsuppföljning avseende hälsa och välbefinnande hos patienten.

I projektet som har titeln ”Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd” pågår för närvarande studier där data samlas in från patienter som söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Uppgifter inhämtas och behandlas inom Södra Älvsborgs Sjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Om du har några frågor kring studierna kan du kontakta mig för vidare information.