ReSITex

Textile Leadership Resilience Program

ReSITex

Projektinitiativet ReSITex sticker ut genom att sammanföra partners från olika regioner – Europa, Asien och Afrika – för att driva den gröna omställningen inom textilindustrin. Projektet är inställt på att skapa ett skräddarsytt utbildningsprogram för tjänstemän i Bangladesh och Etiopien, utformat för att påskynda den gröna omställningen i deras respektive länder och för den globala textilsektorn.

Detta samarbete, som involverar Bangladesh och Etiopien på södra halvklotet och Sverige på norra halvklotet, kommer att presentera en modell i det världsomspännande textillandskapet. Tillvägagångssättet säkerställer att tjänstemän inom den offentliga textilsektorn får en förståelse för hållbara metoder och globala initiativ för grön omställning. Genom att ta itu med kunskapsklyftan syftar ReSITex-projektet till förändring genom att utbilda tre olika nivåer av textilanställda inom den offentliga sektorn, till exempel administratörer för beslutsfattande, chefer för samordning och genomförande och FoU-tjänstemän för vetenskaplig utveckling. De utbildade tjänstemännen kommer att kunna påverka besluten i positiv riktning för relevanta sektorer i deras land såväl som globalt. De kommer att utbildas och uppmuntras att bygga upp och hålla liv i samarbeten för att upprätthålla resultaten av detta projekt på lång sikt.