Låna en forskare från Högskolan i Borås

Konceptet Låna en forskare är en av programpunkterna på ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival, som pågår mellan 20-25 september i hela landet.

Av de 70-talet forskare från svenska lärosäten och forskningsinstitut som deltar i Låna en forskare, kommer sex från Borås. Under ett skolbesök, på plats eller digitalt, berättar forskarna om sina spännande jobb och hur det är att forska. Syftet är att skapa en mötesplats mellan forskare och allmänhet, att inspirera till högre utbildning och visa vad forskning kan vara.

Forskare som deltar från Högskolan i Borås

 

Anita Pettersson 

"Jag forskar om resursåtervinning. Vad händer med materialen från de sopor som vi sorterar? Vad kan vi göra av en mjölkförpackning eller en aluminiumburk när sista slurken är slut? Det är viktigt att vi hushåller med jordens resurser.

Jag blev forskare för att jag var intresserad av att hitta nya lösningar och få ett mer hållbart samhälle. Från början var jag mest intresserad av vindkraft, men det blåser dåligt i Borås... Nu jobbar jag mer med förbränning av avfall och biobränslen.Vi bränner avfall för att få energi, och jag tittar på det som blir kvar, askan. Vad kan vi använda av det som blir kvar?"
Anita Petterssons forskarprofil-sida

 

Carin Backe

"Kan man få sin tröja att röra på sig av sig självt? Det är vad min forskning går ut på att undersöka. Jag använder mig av nya material för att skapa tyg som kan röra på sig på olika sätt. Med hjälp av dem kan vi skapa till exempel kläder som kan hjälpa oss att gå/stå, som ett extra set med muskler utanpå kroppen, eller mjuka robotar som kan hjälpa oss i vardagen.

Jag kan berätta om textil och hur framtidens kläder och smarta textilier kan komma att se ut. Det är ett spännande område där textil, något vi har använt oss utav i tusentals år, kan få helt nya användningsområden."
Carin Backes forskarprofil-sida

 

 Daniel Ekwall

 "Varje år stjäls det gods under transport inom EU för ett värde på över 80 miljarder Euro. Till detta kommer alla övriga kostnader kopplat till risker, stölder och sabotage mot transport och godsflöden. Min bakgrund som koncernsäkerhetschef på DB Schenker har tillsammans med min forskning inom området gjort mig till en av de ledande forskarna inom Europa på transportsäkerhet. Det intressanta med området är dess fulla komplexitet där geografiska skillnader tillsammans med marknadstrender och teknikutveckling leder till förändring i vad, när och hur produkter stjäls.

Inom den textila delen av min forskning har jag, tillsammans med mina doktorander, fokuserat på spårbarhet inom textila försörjningskedjor, re-design samt närproduktion av kläder.

Det är viktigt som forskare att vara nyfiken, envis samt sökande på samma gång. Som forskare fokuserar man gärna på ett problem genom att vrida och vända på det på alla tänkbara sätt för att hitta bästa sätt att analysera både problemet självt men även hur det samspelar med omgivningen."
Daniel Ekwalls forskarprofil-sida

 

Fredrik Ståhl

"Jag har en bakgrund som genetiker och molekylärbiolog och disputerade på ett arbete om resistens mot cellgifter i cancerbehandling. Därefter har jag arbetat med att bygga upp en internationell databas för gener i råttan och på senare år har jag engagerat mig i ett forskningsprojekt rörande gener och livsstilens påverkan på vårt åldrande.
Jag är intresserad av naturvetenskaplig forskning i stort och tycker det är jätteroligt att berätta om sådant."
Fredrik Ståhls forskarprofil-sida


Mariela Acuña Mora

"Jag är biträdande forskare och universitetsadjunkt vid Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås. Jag kommer från Costa Rica och har bott i Sverige sedan 2013. Mitt modersmål är spanska, men jag kan prata engelska (flytande) och svenska (ett pågående arbete). Jag kom till Sverige som utbytesstudent och under den tiden upptäckte jag alla forskningsmöjligheter som finns här jämfört med mitt hemland. Dessutom var jag intresserad av hur vården är organiserad och hur sjuksköterskans roll skiljer sig jämfört med mina egna upplevelser.  I Sverige, fortsatte jag med min utbildning och fick min masterexamen och efter det, min doktorsexamen.

Min forskning fokuserar på hur vi kan hjälpa ungdomar som lever med ett långvarigt tillstånd att ta ansvar för sin hälsa och att delta mer i vården, särskilt under övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården. Under den här perioden är det viktigt att utveckla några färdigheter som kommer att hjälpa unga personen att kunna hantera sin sjukdom och vuxenliv mycket bättre. Allt som ungdomar kan lära sig kan potentiellt hjälpa dem i framtiden. En viktig del i min forskning är att förstå vad ungdomar tycker är intressant och deras föredragna inlärningsaktiviteter. I min presentation kan jag prata om vilka interventioner vi testar i våra studier, omvårdnadsforskning och internationellt forskningssamarbete."

Mariela Acuña Moras forskarprofil-sida

 

Ola Svensson

"Jag är docent i evolutionär ekologi och min forskning är främst inriktad på olika delar av fiskars fortplantning. En stor del av forskningen har handlat om sexuellt urval. Det uppstår genom att olika individer har olika parningsframgång till skillnad från naturligt urval som uppstår genom variation i överlevnad. Jag har studerat allt från partnerval och artbildning till spermiekonkurrens och vård av avkomman.

Min forskning är oftast grundforskning, eller ”nyfikenhetsforskning” som det ibland kallas för, som ökar vetenskapssamhällets och mänsklighetens kunskapsbas. Processerna jag undersöker sker här och nu, vilket förstås gör forskningen relevant inte minst då människans verksamhet gör att miljön förändras fort genom exploatering och utsläpp. Jag deltar även i projekt där vi undersöker negativa ekologiska effekter av båttrafik samt studier av invasiva främmande arter."
Ola Svenssons forskarprofil-sida

Läs mer och boka en forskare

Läs mer om och boka forskare via den nationella bokningsportalen 

ForskarFredag på Högskolan i Borås

 

ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006 och är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

I Sverige medverkade år 2020 270 forskare och doktorander och 22 000 personer deltog, från fler än 54 % av Sveriges kommuner.

Högskolan i Borås har varit med sedan starten och Låna ett forskare är ett ofta återkommande och populärt inslag.