Forskning

Om vår forskning

Handel och IT omfattar det forsknings- och praktikfält där näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för att utveckla digitala innovationer avseende tjänster och produkter. Området intresserar sig särskilt för relationer mellan kund/konsument och leverantörer samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och skapar nya relationer.

IT möjliggör en ökad integrering mellan kunder/konsumenter och leverantörer. Det innebär att innovativa tjänster och produkter kan utveckla affärsrelationer inom "business-to-business" och "business-to-consumer”. Det innebär också att innovativa tjänster och produkter kan utvecklas för att stödja kommunikationen mellan myndigheter och medborgare.

Läs mer om vår forskning och aktuella projekt på forskningsområdets sida