Centrumbildningar

 

 

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

CVS fokuserar på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende ledning, styrning och organisering. Ett långsiktigt mål är att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till. CVS vill medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn.
CVS:s webbplats

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

PreHospen bedriver utbildning och forskning inom hela den prehospitala vårdprocessen – från larm till mottagande på exempelvis akutmottagning. Målsättningen är att förbättra den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor. PreHospen är ett av Nordens ledande prehospitala forskningscentrum.
PreHospens webbplats