Bibliotekarie, distansutbildning

Att vara bibliotekarie i dag innebär att kunna navigera i informationsflöden och att kunna värdera information och organisera och tillgängliggöra denna så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla information.

Utbildningen innehåller även kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – som digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen om det akademiska hantverket med redskap och metoder som utvecklar din analytiska förmåga. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en självständig vetenskaplig studie i den avslutande uppsatskursen.

Kursträffar

I utbildningen ingår ett antal träffar. En termin innehåller vanligen 1–3 träffar vilka omfattar 1–3 dagar. Datumen för träffarna meddelas med så god framförhållning som möjligt via programytan i lärplattformen Canvas. Vanligen görs detta ca 6 månader i förväg. Träffarna innehåller både undervisningsinslag och examinationer.

Höstens träffar

Under hösten träffas vi 30 augusti – 1 september via Zoom, 3–4 oktober i Borås och 21–22 november via Zoom.
Första och sista träffen kommer ske via Zoom, vårt distansverktyg. Det tillkommer även undervisningsmoment vid andra tillfällen och löpande under kursens gång, men ofta som korta inslag.

Schema

Läs mer om lärplattformen Canvas

Läs mer om distansverktyget Zoom

Samverkan med fälten

Genom professionsnära inslag som projektarbeten, auskultationer och gästföreläsningar kommer du att ha regelbunden kontakt med ditt framtida arbetsfält under utbildningen. Under utbildningen kommer du dessutom att ha möjlighet att delta i vårt Mentorsprogram. Medverkan i detta ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands. Vid intresse, kontakta internationell koordinator Ashley Mansk (ashley.mansk@hb.se, telefon 033-435 4525).

Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder 

eller kontakta internationell koordinator direkt.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Maria Ringbo och Thomas Tengelin Nyström, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: NGBID Programtillfälleskod: NGBID22h Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Maria Ringbo
Programansvarig: Erik Joelsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B04H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 3 november

Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik
 • Anmälningskod: B09H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november — 19 januari

Våren2024

Bibliotek och användare

 • Kursinformation för Bibliotek och användare
 • Anmälningskod: B08V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 2 juni

Hösten2023

Bibliotek i samhället

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället
 • Anmälningskod: B04H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Våren2023

Kunskapsorganisation och sökteknik - grund

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik - grund
 • Anmälningskod: B02V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Hösten2022

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B02H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari