Bredd och spets

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Överblick

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva områden: business intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. Sammantaget gör dessa fördjupade kunskaper dig mer attraktiv på IT-branschens alltmer specialiserade arbetsmarknad, där möjliga karriärvägar är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige.

Innehåll

I utbildningen ingår fördjupningskurser och breddande kurser. Fördjupningskurserna utgörs av två kurser inom vartdera fördjupningsområdet. Du läser kurser på minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Exempel på fördjupningskurser som ingår i programmet är Business Intelligence och Affärsprocessmodellering. De avancerade kurserna kompletteras med en eller flera breddande kurser på grundläggande nivå inom IT-området. Utbildningen avslutas med ett större enskilt arbete, Självständigt arbete för magisterexamen i informatik på avancerad nivå, vilket omfattar 15 högskolepoäng och har anknytning till antingen professionen eller till vid institutionen pågående forskning.

Arbetsmarknad

Experter inom datadriven IT Management är eftertraktade på arbetsmarknaden för att behovet är mycket större än tillgängligheten. Utbildningen ger därför utmärkta möjligheter att få tillgång till spännande jobb såsom seniorkonsult, IT chef, IT projektledare, Business Analyst, chef-systemutvecklare, Data Analyst, Data Scientist osv.

Förkunskapskrav

• Kandidatexamen, 180 hp, i Informatik eller motsvarande varav minst 60 hp i Informatik.
• Engelska 6

Examen

Magister i informatik (60 hp)

Form

Heltid på campus. Undervisningen är på engelska.

Kontakt

Vid frågor kontakta programansvarig Peter Rittgen:
E-mail: peter.rittgen@hb.se
Tel.: +46 (0)33 435 5930

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Jag har fått fördjupade kunskaper i en rad olika områden inom informatik, allt från business intelligence och data mining till modellering av affärsprocesser.

Sophie, tidigare student

Den teori och de kunskaper som du har lärt dig på utbildningen gör dig konkurrenskraftig och attraktiv ute på arbetsmarknaden.

Dashti, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.