Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Programinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Utbildningsplan

Arbetsmarknad

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?