Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

Förutom fördjupande kunskaper inom informatik, utvecklar du din förmåga att systematiskt, och utifrån en vetenskaplig grund, hantera komplexa problem i samband med utveckling och användning av IT-system. Du har möjlighet att specialisera dig inom två attraktiva områden: business intelligence och verksamhets- och systemutveckling. Det gör dig mer attraktiv inom IT-branschens alltmer specialiserade arbetsmarknad. En magisterutbildning är till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige.

I utbildningen ingår både fördjupande och breddande kurser. Exempel på fördjupningskurser: business intelligence och affärsprocessmodellering. De avancerade kurserna kompletteras med en eller flera breddande kurser på grundläggande nivå inom IT-området. Utbildningen avslutas med ett större självständigt arbete, antingen knutet till ett företag eller till institutionen inom pågående forskning.

Utbildningen ges på heltid och på distans

Undervisningen kombinerar föreläsningar, handledning och seminarier live via Zoom, samt andra undervisningsmaterial publicerade på våra virtuella läroplattformar. Förinspelade föreläsningar kan också erbjudas i vissa fall.

Datum och tider för föreläsningar och seminarier är fasta. Seminarier är obligatoriska. Närvaro på föreläsningar rekommenderas starkt, men självstudier av det tillhandahållna materialet och relevant litteratur är möjligt.

Datum och tider för handledning, individuellt eller i grupper om två, kan anpassas efter studenternas behov inom de vanliga arbetsdagarna 9:00 till 17:00 MET och i enlighet med tillgängligheten hos den ansvariga läraren.

Undervisning på engelska

Programmet undervisas på engelska och du kommer att studera tillsammans med studenter från hela världen, även om majoriteten är från Europa.

Kontakt

Peter Rittgen, programansvarig
E-post: peter.rittgen@hb.se
Telefonnummer: +46 (0)33 435 5930