Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

Förutom fördjupande kunskaper inom informatik, utvecklar du din förmåga att systematiskt, och utifrån en vetenskaplig grund, hantera komplexa problem i samband med utveckling och användning av IT-system. Du har möjlighet att specialisera dig inom två attraktiva områden: business intelligence och verksamhets- och systemutveckling. Det gör dig mer attraktiv inom IT-branschens alltmer specialiserade arbetsmarknad. En magisterutbildning är till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige.

I utbildningen ingår både fördjupande och breddande kurser. Exempel på fördjupningskurser: business intelligence och affärsprocessmodellering. De avancerade kurserna kompletteras med en eller flera breddande kurser på grundläggande nivå inom IT-området. Utbildningen avslutas med ett större självständigt arbete, antingen knutet till ett företag eller till institutionen inom pågående forskning.

Utbildningen ges på heltid och på campus. Undervisningen är på engelska.

Kontakt

Peter Rittgen, programansvarig
E-post: peter.rittgen@hb.se
Telefonnummer: +46 (0)33 435 5930