Lär dig mer om hur
det går att omvandla avfall
till hållbara produkter

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Detta unika masterprogram är för dig som vill ta dig an utmaningen med de problem som de enorma mängder avfall, vilka genereras genom mänsklig aktivitet, utgör. Programmet är för dig som vill lära dig mer om gröna lösningar för avfallshantering och hur det går att omvandla avfall och restprodukter till hållbara produkter, lika väl för dig som gillar biologi och bioteknik och vill veta hur detta omsätts i praktik inom industri och handel.

På detta masterprogram bygger du på dina färdigheter i att analysera och lösa problem kopplade till transport, bearbetning och omvandling av restprodukter till användbara produkter genom att använda biologiska metoder, och du lär dig hur det går att utveckla processer och företagande av det.

Första terminen ger en översikt över nuläge och framtida trender inom området. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också. Den andra terminen fokuserar du på bioteknik, bioekonomi och bioprocesser. Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan utföras inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås.

Vare sig du kommer att arbeta som forskare, ingenjör eller med management, blir du en global samhällsbyggare med kunskaper att ta dig an utmaningar också inom områden som inte är direkt kopplade till resursåtervinning, bioteknik och bioekonomi.