Huvudmeny

Almedalsveckan 2019

Högskolan i Borås kommer delta på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 30 juni-7 juli. Varje seminarium filmas och kan ses live eller i efterhand på respektive seminariums sida.

Planerar du att delta under Almedalsveckan?

Kommer du som anställd vid högskolan att delta i en programpunkt i almedalsprogrammet som arrangeras av en annan organisation? Hör gärna av dig till Therése Andersson, projektsamordnare, så att din medverkan kommer med i högskolans övergripande program.

Högskolans program

200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?

I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Det mesta bränns upp. Därför vill politikerna införa producentansvar och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Men vad krävs för att ta vara på alla begagnade textilier och istället se dem som en värdefull materialresurs?

Tid: tisdag 2 juli 2019, kl.10:30-11:15
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås, Science Park Borås, Wargön Innovation och RISE

Läs mer om seminariet "200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?"

Från missbruk till återbruk – ta makten över din garderob

Kan klädkonsumtion vara ett missbruk och hur tar vi oss i så fall ur det? Tio vanliga människor med olika delar klimatångest valdes ut att delta i forskningsprojektet F/act Movement. Ta del av hur köpstoppet på sex månader påverkade dem och vilka nya möjligheter som öppnades upp för deltagarna.

Tid: tisdag 2 juli 2019, kl.15:30-16:15
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås och Science Park Borås

Läs mer om seminariet "Från missbruk till återbruk ta makten över din garderob"

Från missbruk till återbruk: ta makten över din garderob

Rensa skolan från hjärnmyter

Med pulsträning på schemat kommer eleverna prestera bättre – eller? Det finns en stor fascination för hjärnan i media, populärvetenskap och inte minst i skolan. Men många kända föreställningar är mer eller mindre myter. När de får utrymme i skolan får det stora konsekvenser för elever och lärare.

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl.11:45-12:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Rensa skolan från hjärnmyter"

Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion

Forskning visar att vi svenskar tror att vår konsumtion har minskat, men statistiken visar att den faktiskt ökat. Vårt köpbeteende behöver ändras för att nå Sveriges uppsatta miljömål, samtidigt som handeln och landets ekonomi bygger på ekonomisk tillväxt. Hur får vi den här ekvationen att gå ihop?

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 14:15-15:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Science Park Borås och Västsvenska Handelskammaren
Läs mer om seminariet "Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion"

Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

I sociala medier lurar falska nyheter, filterbubblor och nättroll. Samtidigt ger sociala medier utrymme för dialog och debatt där du kan göra din röst hörd. Hur kan sociala medier användas på ett innovativt sätt, för att främja demokratin?

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00-15:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Läs mer om tillkännagivandet av sociala medier-priset – "Vem gör samhället bättre genom sociala medier?"

Vinnaren som förändrar samhället genom sociala medier

Gott eller ont – möjligheterna med sociala medier är oändliga. Hur kan vi använda sociala medier på ett innovativt sätt för att främja demokratin? Välkommen till ett samtal med årets vinnare av Sociala medier-priset.

Tid: onsdag 4 juli 2019, kl. 08:00-08:45
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Läs mer om seminariet "Vinnaren som förändrar samhället genom sociala medier"

Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer?

Experter menar att högkonjunkturen snart är över och det är läge att rusta för förändring. Men vad gör ett företag livskraftigt även under lågkonjunktur? Västsvenska experter på organisatorisk resiliens visar på hur företag har skapat framgång även under konjunktursvängningar.

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl.09:15-10:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde

Läs mer om seminariet "Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer"

Organisatorisk resiliens i lågkonjunktur

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Gapet mellan pojkars och flickors betyg ökar. Det senaste decenniet har flickorna haft minst tio procent högre betyg än pojkarna, när de slutar nionde klass. Ny forskning visar att det kan bero på rådande könsnormer – något som missgynnar pojkar när de ska prestera i skolan.

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl.13:00-13:45
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan"

Organisatorisk resiliens i lågkonjunktur

Övrig medverkan i Almedalen

Vässad samverkan inkluderar fler - så undviker vi ett samhälle med vi och dom

Arrangör: Samordningsförbundet Insjöriket, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för Samordningsförbund, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)
Tid: torsdag 4 juli 2019, kl. 08:00-08:45
Paneldeltagare från högskolan:
Margareta Lundberg Rodin, kursansvarig, Högskolan i Borås
Mer information om seminariet "Vässad samverkan inkluderar fler - så undviker vi ett samhälle med vi och dom" finns på Almedalens programwebb. (extern länk)

Högskolan på Västsvenska Arenan

Högskolan har sedan år 2016 varit en del av den Västsvenska Arenan. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Arenan är även en viktig plattform för fortsatt påverkansarbete under resterande del av året.

Idag består arenan av följande parter: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer

Läs om högskolans tidigare deltagande i Almedalen.
Läs mer om Västsvenska Arenan (extern länk).
Läs mer om Almedalsveckan (extern länk).

Kontaktpersoner

Therése Andersson, projektsamordnare för högskolans deltagande i Almedalen
Anna Kjellsson, pressansvarig