Programråd

Rådet har även till uppgift att bereda kursplaner inför utskottsmöten. Akademin för polisiärt arbete bereder kursplaner för Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete samt Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv.

Programrådet för Akademin för polisiärt arbete leds av programansvarig polislärare David Robertsson

Övriga ledamöter
Irene Höglund Lammassaari (sekreterare), utbildningshandläggare
Linda Hokka, programansvarig
Therese Bäckman, programansvarig
Eva-Lotta Andersson Lidén, prefekt
Anna Kängström, proprefekt
Robin Andersson Malmros, universitetslektor 
Stefan Rudenwall, polislärare
Christofer Ögren, IKT-pedagog
Oscar Lisnell, medieproducent 
Samt representanter från Polisförbundets studerandeförening.