Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete

Ledamöter

Thomas Eriksson, ordförande
Laura Darcy, ledamot
Lena Hedén, ledamot
Therese Bäckman, ledamot
Anneli Sundler, ledamot
Isabell Fridh, suppleant
vakant, suppleant

Kristofer Nilsson, adjungerad
Carin Nyhage sekreterare

vakant, studentrepresentant
vakant, studentrepresentant

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Polisprogrammet

Mötestider

Mötestider 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.