Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete

Ledamöter

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Polisprogrammet
  • Examen med huvudområde polisiärt arbete

Mötestider

Mötestider 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.