Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete

Ledamöter

Thomas Eriksson, ordförande
Laura Darcy, ledamot
Lena Hedén, ledamot, vice ordförande
Charlotta Thodelius, ledamot

Elisabeth Lindberg, suppleant
vakant, suppleant


Moa Jakobsson Chaaya, sekreterare vårdutbildningar
Irene Höglund Lammassaari, sekreterare polisutbildningar

vakant, studentrepresentant
vakant, studentrepresentant

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Polisprogrammet
  • Examen med huvudområde polisiärt arbete

Mötestider

Mötestider 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.