Utskottet för utbildningar inom teknik

Ledamöter

Patrik Lennartsson, ordförande
Peter Therning, ledamot
Dawan Mustafa, ledamot
Sina Seipel, ledamot
Michael Tittus, suppleant
Behnaz Baghaei, suppleant
Malin Svensson, sekreterare

Utbildningar

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Examen med huvudområde energi- och materialåtervinning
  • Examen med huvudområde resursåtervinning
  • Examen med huvudområde byggteknik
  • Examen med huvudområde energiteknik
  • Examen med huvudområde industriell ekonomi
  • Examen med huvudområde kemiteknik
  • Examen med huvudområde maskinteknik
  • Examen med huvudområde textilteknik
  • Examen med huvudområde textilteknologi
 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.