Utskottet för utbildningar inom teknik

Utbildningar

Här beslutas ärenden som gäller följande examina.

 • Högskoleingenjörsexamen
 • Examen med huvudområde energi- och materialåtervinning
 • Examen med huvudområde resursåtervinning
 • Examen med huvudområde byggteknik
 • Examen med huvudområde energiteknik
 • Examen med huvudområde industriell ekonomi
 • Examen med huvudområde kemiteknik
 • Examen med huvudområde maskinteknik
 • Examen med huvudområde textilteknik
 • Examen med huvudområde textilteknologi

Beredningsprocess

Beredningsrutin till utbildningsutskottet beskrivs i Vägledning och regler för utformning av kursplan vid Högskolan i Borås (dnr 033-16).

Programkurs

En ändring av kursplan eller framtagning av ny kursplan i program görs i samarbete mellan kursansvarig, programansvarig och proprefekt.

Fristående kurs

En ändring av kursplan eller framtagning av ny fristående kurs görs i samarbete mellan kursansvarig och proprefekt.

Utbildningsplaner

Revidering av befintliga utbildningsplaner görs i samarbete mellan programansvarig och proprefekt.

Ärenden klara för beslut

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas av berörd beredningsansvarig i ett och samma meddelande till funktionsbrevlådan för utskottet: uuteknik@hb.se

För alla ärenden ska beredningsunderlag formuleras enligt mallarna.

Hålltider för fastställande

Kursplaner

Kursplaner inom nytt program

 • Kursplaner för läsperiod 1, åk 1 ska vara fastställd senast när ansökan öppnar.
 • Kursplaner för läsperiod 2, åk 1 ska vara fastställd senast vid utbildningens start.

Kursplaner inom befintligt program

 • Höstterminens kurser ska fastställas senast 15 april.
 • Vårterminens kurser ska fastställas senast 15 oktober.

Fristående kurser och kurser med internationell antagning

 • Ska vara fastställda senast när ansökan öppnar.

Övrigt

Vissa förändringar kan av rättssäkerhetsskäl kräva längre tid från fastställande till kursstart, t.ex. ändring av förkunskapskrav.

Utbildningsplaner

För varje ny antagningsomgång ska utbildningsplanen fastställas. Ny eller reviderad utbildningsplan ska vara fastställd senast när ansökan öppnar till programmet. För revideringar av utbildningsplan för redan antagna årskullar kan ändringar göras löpande under året i samråd med berörda studenter.

Information från: Revidering av utbildningsplan (Dnr 842-21) och Vägledning och regler för utformning av kursplan vid Högskolan i Borås (Dnr 339-15).

Mötestider

Utskottet har möten kontinuerligt under läsåret ungefär en gång per månad och beslutar om inkomna ärenden. Typärenden som behandlas i utbildningsutskottet är ärenden som gäller kursplaner, utbildningsplaner, examinatorslistor och byte av examinator påkallat av student.

Datum, tid, deadline:

 • 2024-01-26, 08:30–12:00
  Deadline för underlag: 2024-01-11
 • 2024-02-23, 08:30–12:00
  Deadline för underlag: 2024-02-08
 • 2024-04-12, 08:30–12:00
  Deadline för underlag: 2024-03-28
 • 2024-05-17, 08:30–12:00
  Deadline för underlag: 2024-05-02
 • 2024-06-14, 08:30-16:30
  Deadline för underlag: 2024-05-30

Ledamöter

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Kontakt

Vid frågor kring ärenden kontakta utskottets sekreterare eller funktionsbrevlådan för utskottet uuteknik@hb.se