Instruktioner för registrering i DiVA

Registrering inför Årsredovisningen 2023

Senast söndagen den 14 januari måste samtliga forskningsoutput (publikationer, konstnärliga verk, konferenspresentationer o.s.v.) för 2023 vara registrerade i DiVA. Om de inte är det kommer de inte räknas in i årsredovisningen, och därför inte heller medelstilldelningen.

Du hittar instruktioner för hur du kontrollerar att alla outputs finns med på sidan Kontrollera dina publikationer i DiVA.

Registrera i DiVA

För forskare och doktorander. Studenter registrerar sina uppsatser genom sina akademiers administratörer, ej genom denna portal.

Det enklaste sättet att registrera att verk i DiVA är att använda bibliotekets formulär.

Om du inte vill använda det kan du logga in själv och registrera direkt i DiVA. Alla poster måste dock granskas av bibliotekarie, och bifogade filer syns inte i DiVA-portalen innan den granskningen är genomförd.

När du väl är inloggad registrerar du din publikation med följande steg: 
1. Välj Lägg till publikation/ladda upp filer 

2. Välj den publikationstyp som du vill registrera 
3. Fyll i de fält som är relevanta. (se guiden Så registrerar du en post i DiVA nedan)  
4. Bifoga om möjligt en eller flera fulltextfiler
5. Godkänn DiVAs publiceringsavtal
6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj skicka in

Publiceringen i DiVA innebär att högskolan behandlar dina personuppgifter. Läs mer om vad detta innebär i högskolans Integritetspolicy.

Guider till registrering i DiVA:

Använd din författarpost

Många författare vid högskolan finns redan i systemet. Om du då skriver in din signatur och klickar på Koppla personpost fylls alla författarfält i automatiskt, vilket sparar in en hel del tid för dig.

Publikation inlagd på annat lärosäte - varför finns den inte i Borås DiVA?

Tyvärr har DiVA ännu ingen funktion för att dela registrerade poster mellan olika lärosäten. Därför måste författare för samma publikation med affiliering vid olika universitet eller högskolor registrera den publikationen vid alla berörda lärosätens instans av DiVA. Däremot räcker det med att en lokal författare gör det - alla medförfattare i Borås behöver alltså inte registrera samma publikation flera gånger här hos oss.

Ofullständiga och felaktiga poster

Om du vid en genomsökning av dina publikationer hittar ofullständiga och eller felaktiga poster där du själv är med som författare kan du logga in i DiVA och ändra dem. Det är endast personer som är registrerade som författare som kan ändra en post.

Vi på biblioteket kan hjälpa dig att ta bort eller redigera en felaktig post som du inte har tillgång till.

För att göra en ändring

När du loggat in väljer du formuläret ”Ändra / Radera post”. Sök upp posten som är felaktig och gör de ändringar som är nödvändiga. Därefter fortsätter du till sista sidan av formuläret och sparar dina ändringar genom ”Godkänn”.

OBS: Om du bifogar en fil till en registrering kommer posten att låsas, det kommer inte gå att göra några förändringar innan en administratör har granskat posten. 

Kontrollera förlagets regler 

För att kunna deponera ditt arbete till DiVA krävs att du har tillåtelse att göra detta från förlagets sida. Du vill parallellpublicera dina publikationer för att så många som möjligt ska kunna ta del av din forskning; många förlag tillåter parallellpublicering med någon form av embargo. Du kan dubbelkolla vad din publicist har för regler genom databasen SHERPA/RoMEO

Mer information om parallellpublicering finns under avsnittet om Open Access.