Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation

Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation

Utvärderingen sker i en interaktiv form och återrapporteras stegvis genom seminarier, workshops och sammanfattande arbetsrapporter. Forskarna samlar in underlag för vidare analys genom till exempel intervjuer och enkäter. Delar av uppdraget genomförs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

Arbetet finansieras av Västra Götalandsregionen.


Ta del av rapporterna från projektet