Öppna föreläsningar under Akademiveckan

Det handlar om källkritik, pedagogiska ideal, polisforskning och digital handel, för att nämna några ämnen. Under Akademiveckan 26–30 april bjuder fem nya professorer och en hedersdoktor på öppna föreläsningar – en unik möjlighet för alla som vill lära sig mer, få nya perspektiv och ta del av färsk forskning. Här följer programmet för veckan: 

Inledning av Akademiveckan

Rektor Mats Tinnsten talar. Musik och intervjuer med några av högskolans forskare.

Tid: 26 april kl. 12:00
Ta del av evenemanget:
 Sänds via Högskolan i Borås Facebook-sida

Öppna föreläsningar

Resource efficiency and recovery – A key issue to stop global warming

Hedersdoktor Andreas Gundberg föreläser om resurseffektivitet och -återvinning – en nyckelfråga för att stoppa den globala uppvärmningen. Föreläsningen sker på engelska. Läs mer om föreläsningen på engelska.
Andreas Gundberg introduceras av Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik. 

Tid: 27 april kl. 11:00–12:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/67420521894

Digitaliseringen av hållbar konsumtion

Smartphones, surfplattor, social media, online forum, och appar har idag en central roll i konsumenters vardag. Allt från hur vi lyssnar på musik till hur vi shoppar har förändrats av digitaliseringen. Ett område där digitaliseringen fått särskild uppmärksamhet är hållbar konsumtion. Det finns stora förhoppningar om att digitala verktyg kan hjälpa konsumenter att bli mer hållbara i sina vardagspraktiker. Men kan verkligen digitala verktyg som smartphone-appar hjälpa oss att konsumera hållbart? Hur går det i sådana fall till? I den här föreläsningen diskuterar jag vilken roll digitala verktyg kan ha i främjandet av hållbar konsumtion.  

Christian Fuentes är professor i företagsekonomi. Han har forskat om digital shopping, e-handel, hållbar konsumtion och alternativa marknader.

Tid: 27 april kl. 14:00–15:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/61651775361

Fältnära polisforskning – vad, hur och varför

Föreläsningen tecknar huvuddragen i ett program för fältnära forskning om polisen. Ansatsen är radikal i det att dialogen mellan vetenskapen och den praktiska kunskapen betonas i alla delar av forskningen: i ämnesvalet, i studierna, i återföringen till fältet.

Micael Björk är gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete. Han forskar om polisarbete, särskilt ledning, styrning och organisering av polisverksamheter. Parallellt har han även studerat gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Micael Björk presenteras av Ann-Charlotte Dalheim Englund, chef för Akademin för polisiärt arbete. 

Tid: 28 april kl. 11:00–12:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/67397985954

Frontanställdas roll i en allt mer digitaliserad detaljhandel

Vi är bara i början av en revolutionerande förändring av detaljhandels- och konsumtionsmönster, något som särskilt drivs av den omfattande digitaliseringen i samhället. Nya mobila och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och blir alltmer en central del av konsumenters köpprocess, butiksbesök och deras interaktion med företag och dess anställda. Detta genererar nya möjligheter i detaljhandeln men ställer också nya krav på bl.a. deras frontanställda – de som möter och kommunicerar med kunder direkt på olika sätt. I min föreläsning kommer jag att problematisera hur frontanställdas arbetssituation, deras förmåga att tillhandahålla god service och deras roll i möten med konsumenter i detaljhandeln kan komma att förändras genom digitaliseringen. 

Nicklas Salomonson är professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som interaktion i tjänstemöten, värdeskapande, teknologi i tjänster, kundorientering, negativa kundbeteenden, konsumenters sårbarhet och hållbar konsumtion. Han leder Handelsgruppen vid Högskolan i Borås - en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, med handel som primärt forskningsfokus. 

Tid: 28 april kl. 14:00–15:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/61239676303

Är källkritik möjlig i den digitala kulturen?

Samhällets informationsinfrastruktur domineras av ett fåtal kommersiella plattformstjänster som påverkar i stort sätt all samhällsinformation, kulturlivet, och även människors relationer. Algoritmer formar en vardag där känslor och fakta konkurrerar om utrymmet. Föreläsningen belyser motsägelser i var ansvaret för informationskontroll placeras i en samtid där konspirationsteorier och politisk propaganda cirkulerar på samma plattformar som vetenskaplig fakta, hälsoinformation och underhållning.

Jutta Haiders är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes forskningsintressen rör den digitala kulturens villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. För närvarande leder hon projektet Algoritmer och källkritik, finansierat av Vetenskapsrådet, och forskar även i Mistras program för miljökommunikation.

Jutta Haider presenteras av Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Tid: 29 april kl. 11:00–12:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/67329831977

Pedagogiska trender, tidlösa ideal och Basil Bernstein

Föreläsningen handlar om pedagogiska trender och tidlösa ideal, och vad utbildningssociologen Bernsteins begreppsapparat har hjälpt till att fånga i studier av sådana. Jag kommer att bjuda på en kavalkad av olika trender och ideal, av hur olika bernsteinska analytiska verktyg varit fruktbara i mina studier och av resultat som mina egna studier har visat. Jag ger också exempel på hur jag genom åren gjort egna tillägg till teorin. 

Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete. Hennes forskning har pedagogiska trender och tidlösa ideal i centrum, alltid med slutsatser om konsekvenser för lärare och eleverSedan ett drygt år tillbaka är Anita Norlund projektledare för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Hon leder också forskargruppen JEDi – Justice, Education & Didactics

Anita Norlund presenteras av Dennis Beach, professor i pedagogik.

Tid: 29 april kl. 12:30–13:30
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/62794056990

Akademisk högtid 2022

Under normala omständigheter arrangeras Akademisk högtid i april, då nya professorer installeras och doktorer promoveras. Pandemin har pausat den typen av fysiska evenemang under 2020 och 2021 och istället planeras det för fullt för en större högtid 22 april 2022.