Institutionen för pedagogiskt arbete

Både forskning och utbildning inom området pedagogiskt arbete är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt i frågeställningar som primärt genereras i pedagogiska praktiker och professioner. Utbildningen omfattar förskollärar- och lärarutbildningar. Miljön kompletteras med kompetensutvecklande uppdragsutbildningar av olika omfattning med inriktning mot lärarprofession ensamt ett ökande antal forskningsuppdrag inom fältet.

Ämnet inbegriper och bidrar med kunskap om samhällelig förändring, social rättvisa, lärande och utveckling. Forskningen är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt i frågeställningar som primärt genereras ur aktuella problem i pedagogiska verksamheter, men också till historiska frågor.