Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning

Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, HUF, är organiserad inom Institutionen för pedagogiskt arbete, och har ett högskoleövergripande uppdrag att utifrån behov i verksamheten bedriva forskningsförankrad högskolepedagogisk utveckling och utbildning med stöd i nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Kontakt

E-post: hb-puf@hb.se

Personal

Läs mer: Högskolepedagogik