Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Begagnade kläder

2020-06-01

Nytt projekt ska studera cirkulära kläder globalt

Ett nytt forskningsprojekt vid Textilhögskolan ska undersöka hur lokala och globala värdekedjor ser ut för att skapa och återhämta värde till begagnade kläder. Bland annat kommer en ny post doc-tjänst att ingå i projektet.

Klädindustrin är en av världens mest förorenande industrier. EU konstaterar att för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar – samtidigt som ekonomiska och sociala vinster bibehålls – behövs det en omställning mot nya cirkulära affärsmodeller.

På Högskolan i Borås finns en stor kunskapsbas om cirkulära kläder i och med forskning och utbildning inom textil management, regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 samt plattformen Re:textile. Nu förbereds ett nytt...