Huvudmeny
Bild på studenter i panelsamtal

2019-06-12

Studenter och forskare i samtal om en hållbar framtid

Under Exit19 deltog forskare och studenter från olika discipliner i seminariet ”Cross sustainability” där de angrep ämnet hållbar utveckling. Bland annat diskuterade de begreppet utifrån teknologi, kulturell kolonialism samt cirkuläritet.

Seminariet inleddes med tre korta presentationer från Rebecca Gmoser, doktorand i resursåtervinning, Jonas Larsson, universitetslektor i textilt management, båda vid Högskolan i Borås, samt Martin Behm, hållbarhetskonsult och kommunikationsstrateg. De berättade om nuläget för hållbar utveckling inom forskningen och industrin.

Efter det intogs scenen av nio studenter som nu examinerats från olika utbildningar. Och vars examensarbeten präglats av hållbar utveckling.