Textilteknologi

Den textila processkedjan är lång och komplex och av tradition har den varit uppdelat ett antal tekniker och därmed expertområden. Garn-, väveri-, trikå- och konfektionsteknik är exempel på det. Dagens textilområde med innovationer inom digitalisering och nya material bygger mer på samverkan mellan de olika teknikerna än strikta uppdelningar mellan teknikområden. Smarta textilier, individanpassning av kläder, nya typer av återanvändningsbara mensskydd samt hela hållbarhetsområdet är exempel på aktuell forskning och undervisning vid institutionen för textilteknologi, områden där olika textiltekniska kompetenser tillsammans bidrar till resultat.

Utbildningar inom textilteknologi

Forskning inom textilteknologi

Textilhögskolan

Textilhögskolans labb

På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb.

Läs mer om våra labb!