Textilt management

Alla utbildningar inom textilt management undersöker frågor som är viktiga för mode- och textilbranschen, både från kundens, företagens och samhällets synvinkel. Det innebär att utbildningarna innehåller kurser inom företagsekonomi, mode, textil- och modeproduktion samt produktegenskaper och konsumenters beteende. Utbildningarna innehåller också möjligheter till internationella studier. 

 Varje utbildning inriktar sig på en specifik del av modebranschen. Textilekonomutbildningen tittar närmare på affärsmässiga beslut och strategisk planering i förhållande till inköp och textilproduktion. Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel fokuserar på de steg som ligger närmare konsumenten gällande försäljning och marknadsföring i modebranschen. På avancerad nivå kan du inrikta dig på antingen fashion management eller logistik och styrning av textila värdekedjor. 

Vi som är lärare och forskare inom textilt management är experter inom de områden som utbildningarna omfattar. Alla har olika utbildnings- och forskningsbakgrund, både nationellt och internationellt, vilket gör vårt perspektiv brett och varierat för att förstå modevärlden. Vi studerar bland annat framtida cirkulära affärsmodeller vilket handlar om hur kläder kan återanvändas flera gånger genom t.ex. second-hand och återbruk. Ett annat exempel på studier är hur nya produkter och tjänster tas fram genom samarbete mellan företag, forskare och andra organisationer. Ett tredje exempel är studier av hur shopping på social media fungerar och vad det innebär för modebranschen. Så om du är intresserad av mode, modebranschen och dess roll i samhället, då är detta ämne för dig. Välkommen till textilt management! 

Utbildningar inom textilt management

Forskning inom textilt management

Textilhögskolan

Textilhögskolans labb

På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb.

Läs mer om våra labb!