Textilt management

Textilt management är ett multidisciplinärt område med förankring i samhällsvetenskaplig forskning inom företagsekonomi, industriell ekonomi, modestudier, kundbeteende, allmän ledning och närliggande områden som tar upp fenomen viktiga för textil- och modebranschen, från både kund, industri och samhälleliga perspektiv.

Textilt management kan beskrivas som studier av praktiker och fenomen som är relevanta för textil- och modesystemet, inklusive relationerna till olika industrikonsekvenser samt effekterna på det omgivande samhället. Praktikerna och fenomen studerar utifrån olika perspektiv och teoretiska linser, från samhällsvetenskap som ekonomi, management, industriell ekonomi samt mode- och kulturstudier. Områden av fokus är till exempel textila material och produktionskunskap, affärsmodeller och strategisk ledning, modedetaljhandelsmarknadsföring och konsumentbeteende, trender och modets dynamik samt hållbar supply chain management inom kläd- och textilindustrin.

Textilt management förstår flödet av mode och textilier både relaterat till bredare sociokulturella trender och påtagliga värde- och leveranskedjor.

Forskare inom textilt management har olika bakgrund och mångfalden speglar det breda perspektivet. Textilt management är således ett multi- och tvärvetenskapligt forskningsområde, det vill säga ett kluster av fält, som lånar olika teoretiska linser och använder dem i en tillämpad miljö eller tillämpad relevans.

Utbildning

Forskning

Textilhögskolan

Textilhögskolans labb

På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb.

Läs mer om våra labb!