Akademins organisation

Tf akademichef: Åsa Söderlind
Akademicontroller: Christian Jensen och Peter Thulin
Akademihandläggare: Ann Lilja Lundin

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Tf prefekt: Karen Nowé Hedvall

Proprefekt med ansvar för utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap (bibliotekarieutbildningarna på kandidatnivå, masterutbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap digitala bibliotek och tjänster: Karen Nowé Hedvall

Proprefekt med ansvar för utbildningar inom informationsvetenskap, information management och informationsarkitektur (kandidatprogrammen Webbredaktör samt Digital informationsdesign och utveckling, magisterutbildning i strategisk information och kommunikation, och Master's Programme in Information Science: Digital Environments): Birgitta Wallin

Studierektor för forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap:  Ola Pilerot

Institutionen för pedagogiskt arbete

Tf prefekt: Petra Pauli
Proprefekt för samverkan: Kajsa Paulsson
Proprefekt för utbildning: Petra Pauli
Vice proprefekt: Ola Svensson
Föreståndare för Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning Linda Borglund

Institutionen för informationsteknologi

Prefekt: Hannes Göbel
Biträdande prefekt: Alen Doracic

Programansvariga

Programansvariga

Kommunikatör

Ulrika Emtervall

HR-specialist

Marcus Lindström