Programansvariga för utbildningsprogram vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekarieutbildningen: Maria Ringbo 

Digital informationsdesign och utveckling: Charlotte von Essen

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation: Karolina Olga Nord

Masterprogram: Digitala bibliotek och informationstjänster: Wout Dillen

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap: Mikael Gunnarsson

Masterprogram i Informationsvetenskap: digitala miljöer: Elisa Tattersall Wallin 

Institutionen för pedagogiskt arbete

Förskollärarutbildningen: Camilla Carlsson

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma: Anneli Bergnell och Christina Rask Swensson

Grundlärare: fritidshem: Petra Andersson

Grundlärare: årskurs F-3: Johanna Rahm

Grundlärare: årskurs 4-6: Marianne Ståhlbrand

Ämneslärare: årskurs 7-9: Eva Hesslow

Magisterprogram i litteraturpedagogik: Catrin Brödje och Julia Pennlert

Masterprogram i pedagogiskt arbete: Getahun Yacob Abraham och Lillemor Adriansson

Institutionen för informationsteknologi

Dataekonomutbildningen: Anna Palmquist

Systemarkitekturutbildningen: Håkan Sundell och Johannes Sahlin

Systemvetarutbildningen: Patrik Hedberg

Magister- och masterutbildningar i informatik: Peter Rittgen