Huvudmeny

Skolbibliotekarien kompletterar läraren


Ulrika Centerwall är doktorand på Bibliotekshögskolan, och forskar om skolbibliotekarier i Sverige. Vad jobbar de med, och hur? Vad tycker de är viktigt, och vad kan skolan och dess elever ha för nytta av dem?

Man läser e-bok

2019-03-13

Stort engagemang eller aktivt ointresse

Läsningen av e-böcker ökar stadigt men distributörernas intresse skiljer sig åt. Där folkbiblioteken många gånger jobbar aktivt med e-böcker och ny teknik är bokhandlarnas intresse svalt eller obefintligt. Det visar ny forskning från Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

E-böcker har idag ungefär fem procent av bokmarknaden. Ljudböcker är mer populära och ökar snabbare, men det finns långt fler e-böcker än ljudböcker på marknaden. I sin avhandling"Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field" har Birgitta Wallin, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, undersökt distributörernas syn. Genom enkäter och intervjuer med bibliotek och bokhandlare, såväl fysiska som nätbaserade, framträder i huvudsak två olika...