Huvudmeny

Lärdomar från ett regionöverskridande samarbete


Forskaren Jenny Lindberg har beforskat ett projekt där bibliotek från fyra olika regioner har samarbetat för att utveckla kompetens samt att ge mer struktur åt det läsfrämjande arbetet.

Läs mer om våra externa uppdrag
Detaljbild på Forell från omslagssidan

2018-09-20

Ny bok om kristen antinazist presenteras i Borås och Berlin

Prästen Birger Forell har i internationell forskning jämställts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. Dessa tre svenskar har utmärkt sig när det gäller internationella insatser under efterkrigstiden. Nu släpps en ny bok om Forells livsgärning.

I år är det 125 år sedan Forell föddes. Detta uppmärksammas nu i tre för Forells livsgärning mycket betydelsefulla städer: Borås, Espelkamp och Berlin.