BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

50 års erfarenhet av biblioteksutbildningar

Vi har landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Upptäck vår forskningsmiljö

Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolan

Kompetensutveckla dig på Bibliotekshögskolan!

Läs en fristående kurs, bygg på med en magister-/masterutbildning eller samla din organisation och beställ en uppdragsutbildning.

Vi tar dig vidare!
Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Informationspraktiker och digitala kulturer

Denna forskargrupp riktar sitt forskningsintresse mot människors interaktion med information i olika praktiker, roller och institutioner och mot frågan om hur digitala kulturer med dess plattformar bidrar till att forma information och kunskap i samhället.

Läs mer om Informationspraktiker och digitala kulturer
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer