BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

50 års erfarenhet av biblioteksutbildningar

Vi har landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Upptäck vår forskningsmiljö

Bibliotekshögskolan

Utbildning

Plugga på bibliotekshögskolan

Hos oss kan du läsa din grundutbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap, läsa fristående kurser eller varför inte en påbyggnadsutbildning?

Våra kurser och program
Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Kunskapens infrastrukturer

Forskargruppen undersöker de fysiska och samhälleliga arrangemang som behövs för att skapa, använda och förmedla kunskap. Forskargruppens huvudfokus ligger på hur information och kunskap genereras, underhålls, delas och överförs genom sådana infrastrukturer.

Läs mer om Kunskapens infrastrukturer
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

De utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Nu är det klart vilka som äras med titeln hedersdoktor: Före detta statsministern Ingvar Carlsson, entreprenören och investeraren Staffan Hillberg samt professor Xianyi Zeng vid ENSAIT, Universitetet i Lille.

Podd på schemat när Bibliotekshögskolan utbildar bibliotekschefer

Att kombinera utbildning och ett krävande chefsjobb är alltid en utmaning. I uppdragskursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som vänder sig till bibliotekschefer, har kursansvariga Julia Pennlert och Maria Ringbo vid Bibliotekshögskolan testat poddar som en del i utbildningsmaterialet.

Fem nominerade till Borås Tidnings Debutantpris 2024

Ylva Gripfelt, Sanna Samuelsson, Emilia Aalto, Frans Wachtmeister och Lida Starodubtseva har nominerats till Borås Tidnings Debutantpris 2024. Priset delas i år ut för tjugofjärde gången. Prissumman är 150 000 kronor.

Ny kunskapsöversikt för barns och ungas bibliotek

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Men vilka satsningar fungerar? Hur vet medarbetare att de gör rätt saker? I dagarna har en kunskapsöversikt givits ut av Regionbiblioteken i Stockholm som är skriven av forskare på Bibliotekshögskolan.

Bristande rutiner för kommuners krishantering

Det saknas övergripande och konkreta strukturer för hur information ska delas inom och mellan kommuner under en kris. Det visar informationsvetenskaplig forskning som Bibliotekshögskolan har utfört i tre Sjuhäradskommuner.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Ny masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer