Forskarskolor

Just nu arbetar institutionen i nära samverkan med tre olika parter (värdlärosäten) för utbildning på forskarnivå: Lunds universitet, Högskolan i Jönköping och Göteborgs universitet. Utbytet mellan institutionen och de tre värdlärosätena ser olika ut och preciseras närmare nedan. Generellt är dock utgångspunkten för samtliga samarbeten att värdlärosätets allmänna studieplan är gällande för regler och rutiner. Inom dessa samarbeten ansvarar Högskolan i Borås för vissa kurser.

Institutionen har ungefär 10 doktorander med bas vid Högskolan i Borås. Doktoranderna är verksamma i forskarutbildning mot ämnena pedagogiskt arbete, pedagogik och utbildningsvetenskap.

Forskarutbildningskurser

Högskolan i Borås bedriver också ett antal valbara kursalternativ på forskarnivå. Dessa kurser kommer att annonseras inom kort.