Huvudmeny
Kvinna som studerar hemma i köket

Distansstudenter

Som student vid någon av Högskolan i Borås distansutbildningar har du möjlighet att ta del av bibliotekets tjänster.

Service till distansstudenter

Du har tillgång till alla resurser och tjänster på bibliotekets webbplats, t.ex. åtkomst till söktjänster och databaser, tidskrifter i fulltext, e-böcker, guider och handledningar m.m. hemifrån.

Du kan få böcker och tidskriftsartiklar hemsända till dig. Att få böcker hemskickade är kostnadsfritt men du betalar själv för frakten tillbaka till oss. Att få tidskriftsartiklar kopierade och hemskickade kostar 40 kr/artikel. Vi kopierar inte material ur böcker som finns till utlån i våra samlingar. Om böckerna du söker inte finns i vårt bibliotek kan du beställa fjärrlån, vi lånar då in böckerna från ett annat bibliotek och vidarebefordrar dessa till dig.

Det som krävs är att du är inskriven som distansstudent vid Högskolan i Borås. För att få böcker och annat material hemskickat måste du vara bosatt utanför Borås kommun. Läs mer om hur lån av böcker fungerar.

Du har också möjlighet att utnyttja de tjänster som högskolan erbjuder i form av söksupport, dyslexipedagog, talpedagog, svenska som andraspråk etc.

Beställa

Betala

Tjänster