Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)


SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles) är ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus om hållbart management och textildesign.

Startdatum

2013-08-01

Slutdatum

2020-09-01

Syftet med SMDTex är att utveckla ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsprogram, inom textilteknologi, textildesign, textilkemi och andra områden, såsom produktion, supply chain management, kvalitetsledning, varumärke och modehantering, informationssystem, data mining, virtuell verklighet och konsumentstudier. Kunskapen om hållbara och innovativa designprocesser och material, kommer också att vara teman inom SMDTex. 

Partners:

ENSAIT (extern sida)

Gheorhe Asachi" Technical University of Iasi (extern sida)

Politecnico di Torino (extern sida)

Soochow University (extern sida)