Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Skapa din framtid i Borås

Vill du ha ett arbete där du påverkar barn och ungdomars framtid och samtidigt har möjlighet att påverka din egen yrkesroll?

Som förskollärare eller lärare kan du erbjuda möjlighet till och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

Startar på vårterminen -18

Grundnivå

Startar på höstterminen -18

Grundnivå

Avancerad nivå