Huvudmeny

Lärarutbildning och pedagogiskt arbete

Är du målmedveten och vill se andra lyckas? Med en lärarutbildning från Högskolan i Borås får du de verktyg du behöver i arbetet med att hjälpa barn och unga att utvecklas och ta till sig nya kunskaper.

Vi kombinerar på ett unikt sätt teoretiska inslag inom pedagogik och olika skolämnen med praktiska moment. Vi har ett nära samarbete med dina framtida arbetsgivare, och du har verksamhetsförlagd utbildning på en skola varje termin. Det gör att du som student blir väl rustad för din framtida lärarkarriär.

Hos oss kan du läsa:

  • Förskollärarutbildning
  • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
  • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7–9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Se listan med lärarutbildningar på hb.se

För dig som redan är lärare, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildning och fristående kurser. På så sätt kan du utvecklas och hänga med allteftersom skolan och samhället förändras.

Här hittar du Masterprogram i Pedagogiskt arbete och lista på fristående kurser.