Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Skapa din framtid i Borås

Vill du ha ett arbete där du påverkar barn och ungdomars framtid och samtidigt har möjlighet att påverka din egen yrkesroll?

Som förskollärare eller lärare kan du erbjuda möjlighet till och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

Startar på vårterminen -19

Grundnivå

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Startar på höstterminen -19

Grundnivå

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt arbete