Resursåtervinning

Mandatperiod 2021-10-01 - 2024-06-30

Ledamöter

Anita Pettersson, ordförande
Dan Åkesson, vice ordförande
Agnes Nagy
Kamran Rousta
Mohammad Taherzadeh
Sabrina Kopf, studentrepresentant
Kanishka Wijayarathna, studentrepresentant

Adjungerad

Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen

Sekreterare

Jonas Edberg

Mötestider HT2022

26 augusti kl. 13:00
14 september kl. 13:00
14 oktober kl. 13:00
16 november kl. 13:00
14 december kl. 13:00
11 januari kl. 13:00

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.