Resursåtervinning

Mandatperiod 2018-07-01 - 2021-06-30

Ledamöter

Mohammad Taherzadeh, ordförande 
Kim Bolton, vice ordförande
Anita Pettersson
Dan Åkesson
Rebecca Gmoser, studentrepresentant
Konstantinos Chandolias, studentrepresentant

Adjungerade

Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen
Peter Therning, sektionschef

Sekreterare

Jonas Edberg

Mötestider VT2019

15 januari kl. 13:00
15 februari kl. 13:00
19 mars kl. 13:00
16 april kl. 13:00
14 maj kl. 13:00

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.