Resursåtervinning

Mandatperiod 2021-10-01 - 2024-06-30

Ledamöter

Anita Pettersson, ordförande
Dan Åkesson, vice ordförande
Agnes Nagy
Mohammad Taherzadeh
Sabrina Kopf, studentrepresentant
Kanishka Wijayarathna, studentrepresentant

Adjungerad

Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen
Kamran Rousta, prefekt för institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Sekreterare

Pernille Sjölyst Lunde

Mötestider HT2023

23 augusti kl. 13:00


Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.