Utskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete

Ledamöter

 

Utbildningar

  • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
  • Ämneslärarexamen
  • Examen med huvudområde pedagogik
  • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
  • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

 

Mötestider och datum för deadlines

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till:

Funktionsbrevlådan för Beredningsgruppen (och Utskottet): uuped@hb.se

Mötestiderna är kl. 09:00 - 15:00 (om inget annat anges). Observera att det är till Beredningsgruppens möte som du kan bli kallad för att föredraga och inte längre till Utbildningsutskottets möte!

 

Höstterminen 2024

Ärende inskickat senast

Beredningsgruppens möte (föredragande)

Utbildningsutskottets möte

2024-06-20 (för ev återremitterade ärenden juni)

2024-08-16 (09.00-12.00)

2024-08-22

2024-08-16 (inför första ordinarie möte)

2024-08-27 (09.00-15.00)

2024-09-10

2024-09-11

2024-09-24 (09.00-15.00)

2024-10-08

2024-10-09

2024-10-29 (09.00-15.00)

2024-11-12

2024-11-13

2024-11-26 (09.00-15.00)

2024-12-10

2024-12-11

2024-12-19 (09.00-15.00)

2025-01-14

 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Hitta mer information om Beredningsgrupp och Utbildningsutskott

Information om Utbildningsutskott på Högskolan i Borås

Beredningsgrupp för Utbildningsutskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete