Satsning på stöd kring forskningsetik

Utskottet hanterar frågor då huvudmannen för ett befintligt eller planerat forskningsprojekt är anställd vid högskolan, och då forskningsprojektet kan behöva forskningsetisk prövning hos Etikprövningsmyndigheten.

– Som ordförande i det nya utskottet är jag nyfiken på hur mina forskarkollegor i Borås jobbar med etiken i sina projekt. Vi som utskott vill vara med och stötta detta viktiga arbete, säger Viktor Aldrin, universitetslektor vid Institutionen för pedagogiskt arbete.

För att få råd kring ett forskningsprojekt, kan forskare skicka in projektbeskrivning och underlag till forskningsetik@hb.se. Utskottet träffas vanligtvis den sista fredagen i varje månad, och behandlar då ärenden som kommit in senast en vecka innan mötet.  

Utskottet ger även en kurs i forskningsetik för doktorander. En gång per termin arrangeras även ett seminarium om forskningsetik och god forskningssed.

Medlemmar i utskottet för forskningsetik

  • Ordförande Viktor Aldrin, docent vid Institutionen för pedagogiskt arbete
  • Vice ordförande Delia Dumitrescu, professor vid Institutionen för design
  • Ledamot Anna Lundh, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
  • Ledamot Mikael Skrifvars, professor vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
  • Ledamot Birgitta Wireklint Sundström, senior professor vid Institutionen för vårdvetenskap
  • Ledamot Johan Sundeen, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
  • Student/doktorandrepresentant Selma Music, doktorand vid Institutionen för pedagogiskt arbete
  • Handläggare/sekreterare Olof Harbecke, forskningssamordnare

 

Läs mer

Forskningsetik vid Högskolan i Borås

Högskolans kvalitetsprocess för forskning