Huvudmeny
Bild från Facenbooks kontor

2019-04-16

Hon tar Smart Textiles till Silicon Valley

Nu åker Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles, till Silicon Valley för att undersöka möjligheterna att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

I Sverige är Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och Högskolan i Borås, en ledande aktör inom textila innovationer, men internationellt finns mark att erövra. En förhoppning med resan är att utveckla verksamheten ännu mer just internationellt. Genom ett sju veckor långt pilotprojekt i Kalifornien ska verksamheten göra en omvärldsanalys och få insyn i den världskända kulturen som Silicon Valley utgör.