Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Ledamöter

Carina Hallqvist,  ledamot och ordförande
Ola Pilerot, ledamot 
Anders Gidenstam, ledamot
Anders Hjalmarsson Jordanius, vice ordförande
Veronica Johansson, ledamot 

Sekreterare

Gunnel Maiwald

Suppleanter

David Gunnarsson Lorentzen 
Gustaf Juell-Skielse

Vakanser

Studentrepresentant (2 st)

Utbildningar

 • Examen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap
 • Examen med huvudområde informationsarkitektur
 • Examen med huvudområde informatik
 • Examen med huvudområde information management

Sammanträden 2023

(Deadline för inlämning av ärenden inom parentes. Ärenden skickas med e-post till uubibit@hb.se.)

Vårterminen

 • 31/1, (10/1)
 • 7/3, (14/2)
 • 18/4, (28/3)
 • 7/6, (9/5)

Höstterminen

 • 19/9, (29/8)
 • 7/11, (17/10)
 • 12/12, (21/11)

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.