Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Ledamöter

Mikael Gunnarsson, ledamot och ordförande
Ola Pilerot, ledamot
Håkan Sundell, ledamot
Anders Hjalmarsson Jordanius, ledamot och vice ordförande
Veronica Johansson, ledamot
Linn Hagvall, studentrepresentant

Sekreterare

Gunnel Maiwald

Suppleanter

David Gunnarsson Lorentzen 
Gustaf Juell-Skielse

Vakanser

Studentrepresentant (1 st.)

Utbildningar

  • Examen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap
  • Examen med huvudområde informationsarkitektur
  • Examen med huvudområde informatik
  • Examen med huvudområde informationsvetenskap
  • Examen med huvudområde information management

Sammanträden 2024

(Deadline för inlämning av ärenden inom parentes. Ärenden skickas med e-post till uubibit@hb.se.)

Vårterminen

30 januari (9/1)
5 mars (13/2)
9 april (19/3)
14 maj (23/4)
18 juni (28/5)

Höstterminen

10 september (20/8)
15 oktober (24/9)
19 november (29/10)
17 december (26/11)

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.