Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Ledamöter

Håkan Sundell, ordförande
Birgitta Fagerström Kareld, ledamot
Veronica Johansson, ledamot
Ola Pilerot, ledamot

Sekreterare

Gunnel Maiwald

Suppleanter

David Gunnarsson Lorentzen 
Anders Gidenstam

Studentrepresentanter

Emmy Bengtsson

Vakanser

Studentrepresentant (1 st)

Utbildningar

  • Examen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap
  • Examen med huvudområde informationsarkitektur
  • Examen med huvudområde informatik
  • Examen med huvudområde information management

Sammanträden 2021

(Deadline för inlämning av underlag till sekreterare/ordförande inom parentes)

Vårterminen

2/2, (12/1)
11/3, (16/2)
20/4, (30/3)
25/5, (4/5)

Höstterminen

21/9, (31/8)
26/10, (5/10)
30/11, (9/11)

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.