Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Harvardguiden

Guide till Harvardsystemet

I guiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

Guiden är tillgänglig i flera format

För en del arbeten är det kanske tillräckligt med ett fåtal exempel på referenser, för lite större arbeten kan det förekomma många olika slags referenser. Därför finns guiden i olika format. Välj det format som passar för det arbete du skall göra.

  • Webbguiden - navigera i den via menyn på denna sida
  • Guide till Harvardsystemet (PDF) - den mest omfattande guiden, ladda ner den och använd CTRL + F för att söka i den
  • Snabbguide (PDF) - innehåller exempel på de mest vanliga referenstyperna
  • Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format

Uppdatering av guiden

Sommaren 2018 har några mindre förändringar gjorts i guiden. Vissa exempel har bytts ut och förtydligats där det behövts. Det har också skett några ändringar. I kapitlet om läroplaner rekommenderar vi nu att använda kortversionen av titeln som huvuduppslag, t.ex. Lpfö98. I kapitlet om rapporter skriver vi nu att uppgift om rapportserie och nummer kan utelämnas. Det har också tillkommit ett kapitel om hur man hänvisar till statistik och annan data.