Huvudmeny

Guide till Harvardsystemet

Välkommen till bibliotekets guide till att skriva referenser enligt Harvardstil.

Sommaren 2018 har några mindre förändringar gjorts i guiden. Vissa exempel har bytts ut och förtydligats där det behövts. Det har också skett några ändringar. I kapitlet om läroplaner rekommenderar vi nu att använda kortversionen av titeln som huvuduppslag, t.ex. Lpfö98. I kapitlet om rapporter skriver vi nu att uppgift om rapportserie och nummer kan utelämnas. Det har också tillkommit ett kapitel om hur man hänvisar till statistik och annan data.

Guiden är tillgänglig på följande vis:

- En webbguide - Använd menyn eller sökfunktionen på högskolans webb för att hitta det du söker i guiden.

- Snabbguide och lathund - Skriv ut och ta med dig för att fräscha upp minnet och ha information om hur de vanligaste referenstyperna skrivs nära till hands. Tillräckligt vid enklare uppgifter och för dig som är i början av din utbildning.

- Dessutom finns en mer omfattande guide i pdf som innehåller hela webbguiden samt information om att referera till ytterligare typer av material - Använd den länkade innehållsförteckningen eller Ctrl+F för att söka på det ord du söker. Se denna som ett uppslagsverk att ta till när du inte hittar det du söker i webbguiden.


Harvardguiden