Huvudmeny
Romulo Enmark

2020-02-13

Han utvecklade utbildningsmiljön – utses till ny hedersdoktor

Värdefulla insatser för Bibliotekshögskolan hedras genom utnämnandet av ny hedersdoktor. Vid årets akademiska högtid promoveras Romulo Enmark till filosofie hedersdoktor.

Romulo Enmark var prefekt vid Bibliotekshögskolan 1993–1997. Därefter var han prorektor vid Högskolan i Borås. Efter sina år vid Högskolan i Borås fortsatte han sin akademiska bana som rektor vid Högskolan i Halmstad samt Försvarshögskolan.

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt...