NYTT PROGRAM HÖSTEN 2024

Strategisk information och kommunikation

Huvudområde är informationsvetenskap med inriktning på information management.

Läs mer om utbildningen och anmälan

Bibliotekshögskolan

Utbildning

Plugga på bibliotekshögskolan

Hos oss kan du läsa din grundutbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap, läsa fristående kurser eller varför inte en påbyggnadsutbildning?

Våra kurser och program

Högskolan ökar med hela 33,4% – nästan 8000 fler sökande

Högskolan i Borås ökar mest av de större lärosätena i landet. Ett större och bredare utbildningsutbud gör att många söker sig till högskolan i höst.

Ingvar Carlsson: ”Biblioteken är en hörnsten i det demokratiska samhället”

Ingvar Carlsson har utnämnts till hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Han är lika rak och bestämd i dag som när han innehade posten som statsminister och i sin nya roll lyfter han fram vikten att värna demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och rättstrygghet.

Populära ljudboken förändrar litteraturen

I takt med att ljudboken ökat i popularitet hörs allt fler experiment med formatet. I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker forskarna Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis hur de nya formaten förändrar litteraturen och den samtida kulturen.

De utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Nu är det klart vilka som äras med titeln hedersdoktor: Före detta statsministern Ingvar Carlsson, entreprenören och investeraren Staffan Hillberg samt professor Xianyi Zeng vid ENSAIT, Universitetet i Lille.

Podd på schemat när Bibliotekshögskolan utbildar bibliotekschefer

Att kombinera utbildning och ett krävande chefsjobb är alltid en utmaning. I uppdragskursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som vänder sig till bibliotekschefer, har kursansvariga Julia Pennlert och Maria Ringbo vid Bibliotekshögskolan testat poddar som en del i utbildningsmaterialet.

Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Hyllor fulla med böcker

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Studier av (folk)bibliotekens aktuella och historiska villkor i skilda avseenden, kulturpolitikens förändringsprocesser och kulturförmedling och medborgarnas delaktighet. Dessa tre teman samlar forskargruppens medlemmar.

Läs mer om Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer