Huvudmeny

Hur samordnar vi den kunskap som behövs för samhällets digitalisering?


Ett nationellt kunskapscentrum med fokus på samhällets digitalisering – behövs det? Och i så fall, varför? Det är en av de frågor som som behandlas i ett nytt, spännande utredningsmaterial som släpptes nu i höst.


Mer om utredningen
Ulf Melin

2018-11-14

Kunskapsglapp i arbetet med samhällets digitalisering

Text + Film Hur tar vi tillvara på och samordnar den kunskap som finns i dag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det är någonting som Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda. Nu efterlyser han ett tankeledarskap. Resultaten från hans utredning kommer att stå i fokus under ett panelsamtal i Stockholm...

– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är en hög ambition, men som vi inte riktigt lever upp till i dag. Min utredning visar att det finns flera glapp i hur vi tar tillvara den kunskap som finns, både från forskningens och praktikens sida. Jag kan konstatera att trots att det i dag finns relevant forskning på området, så nyttjas den alltför sällan av dem som arbetar med digitalisering i praktiken, säger Ulf Melin och fortsätter: – Det finns goda...