Ämnen och kontaktpersoner

För studie- och utbildningsrelaterade frågor kontaktar du den studierektor som ansvarar för ditt område.

Biblioteks - och informationsvetenskap

Resursåtervinning

Textil- och Modedesign

Textilt management

Textilteknologi

Vårdvetenskap

För generell information om högskolans forskarutbildningar vänligen kontakta forskarutbildningssamordnare, Hanna Kantola.