NYTT PROGRAM HÖSTEN 2024

Strategisk information och kommunikation

Huvudområde är informationsvetenskap med inriktning på information management.

Läs mer om utbildningen och anmälan

Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolan

Kompetensutveckla dig på Bibliotekshögskolan!

Läs en fristående kurs, bygg på med en magister-/masterutbildning eller samla din organisation och beställ en uppdragsutbildning.

Vi tar dig vidare!

Högskolans unika profiler visades för utbildningsministern

Det var en imponerad utbildningsminister som under förmiddagen besökte Högskolan i Borås. Vid besöket fick ministern ta del av verksamheten inom framför allt Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan.

Högskolan ökar med hela 33,4% – nästan 8000 fler sökande

Högskolan i Borås ökar mest av de större lärosätena i landet. Ett större och bredare utbildningsutbud gör att många söker sig till högskolan i höst.

Ingvar Carlsson: ”Biblioteken är en hörnsten i det demokratiska samhället”

Ingvar Carlsson har utnämnts till hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Han är lika rak och bestämd i dag som när han innehade posten som statsminister och i sin nya roll lyfter han fram vikten att värna demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och rättstrygghet.

Populära ljudboken förändrar litteraturen

I takt med att ljudboken ökat i popularitet hörs allt fler experiment med formatet. I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker forskarna Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis hur de nya formaten förändrar litteraturen och den samtida kulturen.

De utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Nu är det klart vilka som äras med titeln hedersdoktor: Före detta statsministern Ingvar Carlsson, entreprenören och investeraren Staffan Hillberg samt professor Xianyi Zeng vid ENSAIT, Universitetet i Lille.

Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Kunskapens infrastrukturer

Forskargruppen undersöker de fysiska och samhälleliga arrangemang som behövs för att skapa, använda och förmedla kunskap. Forskargruppens huvudfokus ligger på hur information och kunskap genereras, underhålls, delas och överförs genom sådana infrastrukturer.

Läs mer om Kunskapens infrastrukturer
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer