Huvudmeny

Kunskap om verksamheten nyckeln till ett fungerande ledarskap


Mikael Jensen är universitetslektor i pedagogiskt arbete, och har i sin senaste studie undersökt hur skolbibliotekarier och olika typer av lärare ser på sina rektorer. Vad krävs egentligen för att ledarskapet ska fungera bra?


Mer om Mikael Jensens forskning
Ung kvinna med resväska på en bänk.

2018-10-12

Informationskunskap minskar riskerna vid studier utomlands

Förmågan att hitta, ta till sig och använda sig av information i ett nytt och främmande sammanhang har stor betydelse för att klara vardagen i nytt land.

Ny forskning om hur information används kan förändra sättet att planera utbildning för personer som kommer till ett nytt land med ett annat modersmål i bagaget. Doktoranden Alison Hicks vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, har undersökt hur studenter, som under en begränsad tidsrymd hamnar i en ny miljö i ett nytt land, upplever information i vardagen, i sin utbildning eller på arbetsplatsen.