Huvudmeny
Data

2019-01-18

Förändringar i databasutbudet 2019

Inför 2019 har utbudet av informationsresurser setts över. Nya databaser har köpts in, någon databas har förändrat innehåll samt några databaser har avslutats.

Nya databaser Bloomsbury Design Library - bilder, uppslagsverk, biografier och e-böcker inom design och bildkonst. Idunn tidsskrifter - artiklar i fulltext ur ett 60-tal tidskrifter inom flera ämnesområden från norska Univeristetforlaget. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) - en referensdatabas inom samhällsvetenskap med särskilt fokus på ekonomi, sociologi, antropologi och politik. IBSS innehåller drygt 3 miljoner referenser till artiklar, böcker bokkapitel och...