Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Den självklara samarbetspartnern för verksamheter och organisationer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) etablerades 1997 för att stimulera forskning, forskningsinformation och debatt om kulturpolitiska frågor.

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Verksamheten syftar till att

  • Bedriva utbildning och grundforskning av hög kvalitet
  • Bedriva uppdragsforskning och uppdragsutbildning av hög kvalitet i samverkan med offentlig, privat och civil sektor.
  • Vidga och fördjupa kontakter och samverkan med det omgivande samhället
  • Möjliggöra och stärka samverkan inom lärosätet
  • Publicera Nordisk kulturpolitisk tidskrift, den enda vetenskapliga refereetidskriften för kulturpolitikforskning i Norden. 

Seminarieserie

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås (SPB) har en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”.

Läs mer seminarieserien och de seminarium som planeras

Publikationer i Diva

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare