Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Den självklara samarbetspartnern för verksamheter och organisationer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Som centrumbildning vid Högskolan i Borås syftar verksamheten vid Centrum för kulturpolitisk forskning till att i linje med högskolans vision och mål bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i samverkan med offentlig, privat och civil sektor. Under den aktuella verksamhetsperioden 2018-2020 kommer Centrum för kulturpolitisk forskning att prioritera att:

  • Vidga och fördjupa kontakter och samverkan med det omgivande samhället
  • Stärka samverkan inom lärosätet, med såväl andra centrumbildningar som Science Park Borås
  • Återetablera Centrum för kulturpolitisk forskning som nav i ett nationellt nätverk för kulturpolitisk forskning i Sverige

Publikationer i Diva

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare