Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Den självklara samarbetspartnern för verksamheter och organisationer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Som centrumbildning vid Högskolan i Borås syftar verksamheten vid Centrum för kulturpolitisk forskning till att i linje med högskolans vision och mål bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i samverkan med offentlig, privat och civil sektor. Under den aktuella verksamhetsperioden 2018-2020 kommer Centrum för kulturpolitisk forskning att prioritera att:

  • Vidga och fördjupa kontakter och samverkan med det omgivande samhället
  • Stärka samverkan inom lärosätet, med såväl andra centrumbildningar som Science Park Borås
  • Återetablera Centrum för kulturpolitisk forskning som nav i ett nationellt nätverk för kulturpolitisk forskning i Sverige

Seminarieserie

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås (SPB) startade under hösten 2020 en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”. Seminarieserien startar igen våren 2023.

Läs mer seminarieserien och de seminarium som planeras

Publikationer i Diva

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare