Huvudmeny

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)


Centrum för kulturpolitisk forskning är den självklara samarbetspartnern för såväl kommuner, regioner/landsting och statliga verksamheter som organisationer som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.

Centrum för kulturpolitisk forskning vill vara den samlande och pådrivande kraften i Sverige för den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen inom såväl avgränsade fält som bibliotek, teater och film, som kulturpolitiskt relevanta frågor i bred mening. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Som centrumbildning vid Högskolan i Borås syftar verksamheten vid Centrum för kulturpolitisk forskning till att i linje med högskolans vision och mål bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i samverkan med offentlig, privat och civil sektor. Under den aktuella verksamhetsperioden 2018-2020 kommer Centrum för kulturpolitisk forskning att prioritera att:

  • Vidga och fördjupa kontakter och samverkan med det omgivande samhället
  • Stärka samverkan inom lärosätet, med såväl andra centrumbildningar som Science Park Borås
  • Återetablera Centrum för kulturpolitisk forskning som nav i ett nationellt nätverk för kulturpolitisk forskning i Sverige

Publikationer i Diva

Områden