Konstnärliga forskare visar sina artefakter i utställning

DRAFTS har premiär den 1 april i Pakistan, men sänds live så att vem som helst kan närvara. Det är en grupputställning med 17 olika individuella eller grupprojekt av professorer, universitetslektorer, post doc-forskare och doktorander från Textilhögskolan. Tanken är att presentera konstnärlig forskning och dess process uttryckt genom artefakter.  

Vidmina Stasiulyte förklarar:

– DRAFTS lyfter upp forskningsprocessen – tänkandet, brainstormingen, att forma idéer. Varje del i utställningen visar ett exempel på vad en forskningsartefakt kan vara.

Premiären sker i Pakistan och därefter kommer utställningen att resa genom olika länder och visas upp i olika kontexter.

Hur fick ni idén till utställningen?

– Faseeh och jag började tillsammans fundera över vad vi ser som forskningsartefakter i vår egen forskningsprocess och insåg att vi definierade termen olika. Det ledde till en diskussion om hur andra forskares tolkningar ser ut. Ämnet var fängslande och vi tog det vidare till att bli den här utställningen.

Hur ser din tolkning ut av vad en artefakt är?

– Designforskningen är praxisbaserad och därför nära sammankopplad med det experimenterande som artefakter innebär. Det är en tankeprocess som reflekteras eller materialiseras genom att göra.

– Termen kan förstås på olika sätt, i forskningslitteraturen förklaras den bland annat som ett mellanting mellan teori och praktik, den har också förklarats som ett stimulerande objekt som uttrycker det abstrakta i ett koncept. Utställningen inbjuder till att se hur olika en forskningsartefakt kan tolkas inom forskningsområdet Textil och mode.

Varför är utställningen viktig?

– DRAFTS öppnar upp för diskussion om konstnärlig forskning och vilken roll forskningsartefakten har. Dessutom visar den ämnen som är aktuella inom forskningen just nu.

Utställningen har premiär vid Pakistan Institute of Fashion and Design den 1 april kl. 12:00 samt 15:00.
Välkommen att medverka vid livesändningen: https://zoom.us/j/96021001076

Utställningskuratorer: Vidmina Stasiulyte and Faseeh Saleem
Medverkande:
Andreas Eklöf, Anna Lidström, Clemens Thornquist, Delia Dumitrescu, Erika Blomgren, Erin Lewis, Faseeh Saleem, Holly Mcquillan, Jan Tepe, Karin Landahl, Karin Peterson, Kathryn Walters, Kristina Fridh, Linnea Bågander, Margareta Zetterblom, Marjan Kooroshnia, Paula Femenias, Riikka Talman, Stefanie Malmgren De Oliveira, Stephan Friedli, Svenja Keune, Ulrik Martin Larsen, Vidmina Stasiulyte.

Fakta: Högskolan i Borås är ett av endast fyra lärosäten i Sverige som har tillstånd att utfärda konstnärlig doktorsexamen. Högskolan i Borås har detta tillstånd inom området Textil och mode.

Läs mer

DRAFTS catalogue

Vidmina Stasiulytes forskarprofil

Forskningsområdet Textil och mode