Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Energimyndigheten

Beskrivning

Energiforskningen ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att nya tekniker och tjänster ska göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom propositionen 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem har myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,3 miljarder i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet.

Avslutade forskningsprojekt