Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ekonomi

Skapa din framtid i Borås

Vill du jobba med ekonomi? Ekonomer är eftertraktade inom så gott som alla branscher vilket ger dig breda möjligheter för ett spännande karriärsliv.

Vill du hålla på med ekonomi inom exempelvis områdena textil, produktion, logistik, event management, arbetsorganisation eller administration? Våra utbildningar ger dig både bredd och djup inom olika inriktningar. Du kan även skaffa dig dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, IT eller ledarskap.

Startar på höstterminen -19

Grundnivå

Civilekonomprogrammet

Dataekonomutbildningen

Ekonomutbildning

Event Management

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textilekonomutbildning

Avancerad nivå

Magisterprogram i Textilt Management

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor