Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ekonomi

Skapa din framtid i Borås

Vill du jobba med ekonomi? Du vet väl att ekonomi ingår i så gott som alla branscher på ett eller annat sätt och att det går att jobba med ekonomi med fokus på andra områden.

Kanske du vill hålla på med ekonomi inom något av områdena textil, produktion, logistik, event, arbetsorganisation eller administration. Då ska du titta på dessa utbildningar.

Startar på höstterminen -19

Grundnivå

Civilekonomprogrammet

Dataekonomutbildningen

Ekonomutbildning

Event Management

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textilekonomutbildning

Avancerad nivå

Magisterprogram i Textilt Management

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor