Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Möt våra studenter och alumner inom utbildningsområdet ekonomi.

Program (15)

Program Omfattning Studieort Termin
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT24
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT24
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24
Event Management 180 hp
Varberg
HT24
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT24
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT24
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT24
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT24
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT24
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24

Program (15)

Program

Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24

Kurser (11)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Fastighetsförmedling 30 hp
Borås, Distans
HT24
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
HT24
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT24
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT24
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT24
Mode och existentiell hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Statistik I 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Statistik II 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25

Kurser (11)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25