Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Program (16)

Program Omfattning Studieort Termin
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT21
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT21
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT21
Event Management 180 hp
Varberg
HT21
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT21
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT21
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT21
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT21
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT21
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT21
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT21
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT21
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT21

Program (16)

Program

Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21

Kurser (20)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Affärsjuridik I 15 hp
Borås
HT21
Affärsjuridik II 15 hp
Borås
VT22
Ekonomistyrning I 7,5 hp
Borås
VT22
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Grundläggande marknadsföring, distanskurs 7,5 hp
Borås, Distans
ST21
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Borås
VT22
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Management och revision i professionella organisationer 7,5 hp
Borås
VT22
Marknadskommunikation 7,5 hp
Borås
HT21
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Praktik för event managers 30 hp
Varberg
HT21
Skatterätt I 15 hp
Borås
HT21
Statistik I 7,5 hp
Borås
VT22
Statistik II 7,5 hp
Borås
VT22
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Borås
HT21

Kurser (20)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Varberg
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21