Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Program (16)

Civilekonomprogrammet240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Dataekonomutbildningen180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ekonomutbildning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Event Management180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Industriell ekonomi - affärsingenjör180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - logistikingenjör180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i offentlig förvaltning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i Textilt Management60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i management av digital handel120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textil produktutveckling och entreprenörskap180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textilekonomutbildning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (20)

Affärsjuridik I15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Affärsjuridik II15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ekonomistyrning I7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Finansiell ekonomi7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Fältstudie A7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie D15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie E30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Grundläggande marknadsföring, distanskurs7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Internationell ekonomi7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till kalkyleringsprogram5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Makroekonomi7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Management och revision i professionella organisationer7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Marknadskommunikation7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Mikroekonomi7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Praktik för event managers30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås