Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Program (17)

Program Omfattning Studieort Termin
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Event Management 180 hp
Varberg
Varberg
HT21
HT22
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT22
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22

Program (17)

Program

Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
Varberg
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22

Kurser (18)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Affärsjuridik I 15 hp
Borås
HT21
Affärsjuridik II 15 hp
Borås
VT22
Ekonomistyrning I 7,5 hp
Borås
VT22
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Borås
VT22
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Management och revision i professionella organisationer 7,5 hp
Borås
VT22
Marknadskommunikation 7,5 hp
Borås
HT21
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Praktik för event managers 30 hp
Varberg
HT21
Skatterätt I 15 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Statistik I 7,5 hp
Borås
VT22
Statistik II 7,5 hp
Borås
VT22
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Borås
Borås, Distans
HT21
HT22

Kurser (18)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Varberg
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås, Distans
HT21
HT22