Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Möt våra studenter och alumner inom utbildningsområdet ekonomi.

Program (16)

Program Omfattning Studieort Termin
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT23
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT23
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23
Event Management 180 hp
Varberg
HT23
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT23
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT23
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
HT23
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT23
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT23
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT23
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23

Program (16)

Program

Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23

Kurser (9)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet - sport management 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT23
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT23
Mode och existentiell hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23

Kurser (9)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23