Ekonomi

Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap.

Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Program (16)

Program Omfattning Studieort Termin
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT22
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT22
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22
Event Management 180 hp
Varberg
HT22
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT22
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT22
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT22
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT22
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT22
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT22
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22

Program (16)

Program

Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22

Kurser (9)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT22
Marknadskommunikation 7,5 hp
Borås
HT22
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT22
Skatterätt I 15 hp
Borås
HT22
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22

Kurser (9)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22