Huvudmeny

Organisation

Akademichef

Ragne Emardson

Sektionschefer

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad: Peter Therning
Sektionen för ingenjörsvetenskap: Michael Tittus
Sektionen för företagsekonomi och textilt management: Tina Carlson Ingdahl
Sektionen för textilteknologi: Magnus Bratt
Sektionen för design: Thorbjörn Magnusson
Avdelningen Verkstäder Textil: Pia Mouwitz

Studierektorer

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Kemi: Ilona Sárvári Horváth
Hållbart samhällsbyggande:Kimmo Kurkinen
Energi/masterprogram: Peter Therning
Energiteknik: Tobias Richards

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Industriell ekonomi/maskin: Mats Nilhag
Matematik/fysik/elektro/IT: Michael Tittus

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Företagsekonomi/Redovisning, management och juridik: Sara Hjelm Lidholm    
Företagsekonomi/Marknadsföring, statistik och nationalekonomi: Daniel Hjelmgren
Textilt management: Agnes Andersson Wänström

Sektionen för design

Saina Koohnavard

Sektionen för textilteknologi

Kristina Gutfelt

Forskarutbildning

Forskarskola Resursåtervinning
Föreståndare: Mohammad Taherzadeh
Studierektor: Tomas Wahnström

Forskarskola Textil och mode
Föreståndare: Lars Hallnäs
Studierektor: Eva Gustafsson

Biträdande akademichef och controllers

Biträdande akademichef: Bill Andersson
Controller: Tore Johansson
Controller: Ulrika Ekholm