Institutioner

Institutionen för design

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Institutionen för textilteknologi

Textila labb

Institutionen för design, Institutionen för textilteknologi, delar av Institutionen för företagsekonomi och textilt management samt textila labb utgör Textilhögskolan.